100 tình huống của giám đốc

Thông tin và link:100 tình huống của giám đốc

eBook 100 tình huống của giám đốc

Đọc ngayTải về

Đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn đọc trong cả nước, một lần nữa Nhà xuất bản Thống kê cho tái bản cuốn sách “MỘT TRĂM TÌNH HUỐNG CỦA GIÁM ĐỐC” của Tác giả Lê Thụ – Một chuyên gia kinh tế, đồng thời là một Nhà báo chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm với gần 40 năm tuổi nghề. Ông cũng là một trong những Tác giả khá quen thuộc với bạn đọc ngay từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, nền kinh tế Việt Nam bắt đầu chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường.

Download Ebook 100 tình huống của giám đốc Miễn Phí, Tải Sách 100 tình huống của giám đốc, Đọc Ebook 100 tình huống của giám đốc Online, Ebook 100 tình huống của giám đốc Cho Điện Thoại, Tải Ebook 100 tình huống của giám đốc Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook 100 tình huống của giám đốc Cho Android - Iphone - IOS, Download 100 tình huống của giám đốc Free Ebook, Xem Sách 100 tình huống của giám đốc Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]