21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

Thông tin và link:21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

eBook 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

Đọc ngayTải về

Phẩm chất lãnh đạo nằm sâu tiềm ẩn trong mỗi con người chúng ta, nhưng không phải ai cũng có thể phát huy hay vận dụng nó một cách đúng đắn. Thật vậy, chính điều đó mới tạo nên cái mà ta gọi là “Xã Hội”. Chỉ có những người dám thử, dám làm và năng tìm tòi học hỏi và hoàn thiện bản thân bằng những kinh nghiệm học được từ người đi trước mới có thể trở thành một dấu nhấn nổi trội trong xã hội và hoàn hảo cho cuộc sống bản thân. 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo là những chắt lọc từ kiến thức và kinh nghiệm trong hơn 30 năm giảng dạy và thực hành nghệ thuật lãnh đạo của John C. Maxwell. Đó là những nguyên tắc mà theo Maxwell, các nhà lãnh đạo nên vận dụng và thực hành một cách linh hoạt, thường xuyên, để đảm nhiệm vai trò và vị trí của mình một cách toàn diện, đồng thời dẫn dắt người khác cùng đi đến thành công.

Download Ebook 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo Miễn Phí, Tải Sách 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo, Đọc Ebook 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo Online, Ebook 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo Cho Điện Thoại, Tải Ebook 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo Cho Android - Iphone - IOS, Download 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo Free Ebook, Xem Sách 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]