21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

Thông tin và link:21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

eBook 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

Đọc ngayTải về

Theo phân biệt của Peter Drucker, nhà quản lý là người làm đúng mọi việc, còn nhà lãnh đạo là người làm những điều đúng.

Với John C. Maxwell, có một hình mẫu chung cho nhà lãnh đạo đích thực, và các tác phẩm ông viết đều hướng về hình mẫu này. Triết lý về nghệ thuật lãnh đạo của ông được xây dựng trên niềm tin rằng các nguyên tắc nền tảng của nó là bất biến, có giá trị xuyên không gian, thời gian và bao trùm mọi lĩnh vực. Vì vậy, ông chắt lọc hơn 30 năm kinh nghiệm thực hành và giảng dạy thuật lãnh đạo vào 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo, những nguyên tắc mà, theo ông, mỗi nhà lãnh đạo cần vận dụng và thực hành với sự chủ động, linh hoạt, thường xuyên, để đảm nhiệm vai trò và vị trí của mình một cách toàn diện, đồng thời dẫn dắt người khác cùng đi đến thành công.

Download Ebook 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo Miễn Phí, Tải Sách 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo, Đọc Ebook 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo Online, Ebook 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo Cho Điện Thoại, Tải Ebook 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo Cho Android - Iphone - IOS, Download 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo Free Ebook, Xem Sách 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]

Trả lời