64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng

Thông tin và link:64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng

eBook 64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng

Đọc ngayTải về

Thương trường như chiến trường. Đối với những nhà kinh doanh, chiến lược gia luôn là những người đứng đầu, những thuyền trưởng tài ba của con thuyền với những thuyền viên là nhân viên trong công ty. Vận mệnh con thuyền ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Công ty có vượt qua được những sóng gió hay không? tất cả nằm dưới bàn tay tài ba của người đứng đầu tổ chức. Một người giỏi chưa chắc mọi tình huống đều có thể xử lý nhanh nhạy, tối ưu và ngược lại nhà quản lý tồi cũng không hẳn mọi ý kiến của họ đều không hữu ích.

Download Ebook 64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng Miễn Phí, Tải Sách 64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng, Đọc Ebook 64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng Online, Ebook 64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng Cho Điện Thoại, Tải Ebook 64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook 64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng Cho Android - Iphone - IOS, Download 64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng Free Ebook, Xem Sách 64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]