Bản Đồ Chiến Lược

Thông tin và link:Bản Đồ Chiến Lược

eBook Bản Đồ Chiến Lược

Đọc ngayTải về

hập niên 90, phát minh của Kaplan và Norton, THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (Balanced Scorecard), trở thành một trong 75 ý tưởng có ảnh hưởng nhất thế kỷ XX, đã được hàng ngàn công ty trên thế giới áp dụng thành công trong việc triển khai chiến lược doanh nghiệp.

Hơn chục năm sau, dựa trên công trình nghiên cứu tại hơn 300 tổ chức, Kaplan và Norton lại tiếp tục đưa ra một công cụ mới mang tính cách tân không kém gì Thẻ điểm cân bằng. Đó là BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC (Strategy map).

Download Ebook Bản Đồ Chiến Lược Miễn Phí, Tải Sách Bản Đồ Chiến Lược, Đọc Ebook Bản Đồ Chiến Lược Online, Ebook Bản Đồ Chiến Lược Cho Điện Thoại, Tải Ebook Bản Đồ Chiến Lược Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Bản Đồ Chiến Lược Cho Android - Iphone - IOS, Download Bản Đồ Chiến Lược Free Ebook, Xem Sách Bản Đồ Chiến Lược Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]