Bản đồ chiến lược – Biến tài sản vô hình thành kết quả hữu hình

Thông tin và link:Bản đồ chiến lược – Biến tài sản vô hình thành kết quả hữu hình

eBook Bản đồ chiến lược – Biến tài sản vô hình thành kết quả hữu hình

Đọc ngayTải về

Kết quả các cuộc nghiên cứu đã cho thấy hơn 75% giá trị thị trường của một doanh nghiệp có nguồn gốc từ những tài sản vô hình, điều mà trước đây các thước đo tài chính truyền thống đã bỏ qua. Với lập luận “Không thể quản lý cái mà bạn không đo lường được”, Kaplan và Norton đã biến Thẻ điểm cân bằng trở thành một công cụ thần kỳ giúp các nhà lãnh đạo quản trị doanh nghiệp theo cách thức từ chiến lược đến hành động. Tiếp nối sự thành công của Thẻ điểm cân bằng, Bản đồ chiến lược là một bước phát triển mới nảy sinh trong quá trình sử dụng các thước đo về tài chính để đánh giá hiệu quả kinh doanh và hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp. Khi phát hiện ra rằng “Không thể đo lường cái mà bạn không thể mô tả được” Bản đồ chiến lược hóa ra lại trở thành một cuộc cải cách quan trọng không kém gì Thẻ điểm cân bằng. Áp dụng Bản đồ chiến lược, các nhà lãnh đạo nhận thấy rằng trình bày chiến lược theo các biểu, bản đồ với những mối quan hệ nhân quả qua lại mà người ta có thể nhìn thấy được vừa có tính tự nhiên vừa có sức mạnh thúc đẩy, những điều chỉnh và những quyết sách thích ứng trong kinh doanh. Nhấn mạnh vào tầm quan trọng của Thẻ điểm cân bằng và Bản đồ chiến lược, Kaplan và Norton đã vẽ nên một công thức hay đúng hơn một phương trình giúp các doanh nghiệp thành công trong quản lý và giúp doanh nghiệp có sự phát triển vượt trội. Đó là: Kết quả vượt trội = Các bản đồ chiến lược + Thẻ điểm cân bằng + Tổ chức tập trung vào chiến lược

Download Ebook Bản đồ chiến lược – Biến tài sản vô hình thành kết quả hữu hình Miễn Phí, Tải Sách Bản đồ chiến lược – Biến tài sản vô hình thành kết quả hữu hình, Đọc Ebook Bản đồ chiến lược – Biến tài sản vô hình thành kết quả hữu hình Online, Ebook Bản đồ chiến lược – Biến tài sản vô hình thành kết quả hữu hình Cho Điện Thoại, Tải Ebook Bản đồ chiến lược – Biến tài sản vô hình thành kết quả hữu hình Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Bản đồ chiến lược – Biến tài sản vô hình thành kết quả hữu hình Cho Android - Iphone - IOS, Download Bản đồ chiến lược – Biến tài sản vô hình thành kết quả hữu hình Free Ebook, Xem Sách Bản đồ chiến lược – Biến tài sản vô hình thành kết quả hữu hình Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]