Bản Lĩnh Người Làm Giám Đốc

Thông tin và link:Bản Lĩnh Người Làm Giám Đốc

eBook Bản Lĩnh Người Làm Giám Đốc

Đọc ngayTải về

“Kẻ lao tâm trị người, kẻ lao lực bị người trị” là câu nói nổi tiếng từ thời phong kiến, hầu như ai cũng biết. “Kẻ lao tâm” ở đây chỉ nhà lãnh đạo, chỉ huy, còn “kẻ lao lực” ở đây chỉ người bị lãnh đạo. Về mặt khách quan, đây là sự phân công xã hội được hình thành do rất nhiều yếu tố. Ai cũng muốn làm lãnh đạo để chỉ huy, chỉ đạo (tức “trị người”) người khác, song không phải cứ muốn làm lãnh đạo là có thể làm được. Ví dụ, bạn thành lập công ty tư nhân, đương nhiên là bạn làm lãnh đạo, song nếu bạn không có năng lực lãnh đạo, công ty làm ăn thua lỗ, đổ bể thì bạn sẽ trở thành người bị lãnh đạo.

Download Ebook Bản Lĩnh Người Làm Giám Đốc Miễn Phí, Tải Sách Bản Lĩnh Người Làm Giám Đốc, Đọc Ebook Bản Lĩnh Người Làm Giám Đốc Online, Ebook Bản Lĩnh Người Làm Giám Đốc Cho Điện Thoại, Tải Ebook Bản Lĩnh Người Làm Giám Đốc Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Bản Lĩnh Người Làm Giám Đốc Cho Android - Iphone - IOS, Download Bản Lĩnh Người Làm Giám Đốc Free Ebook, Xem Sách Bản Lĩnh Người Làm Giám Đốc Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]