Bánh Xe Khứ Quốc

Thông tin và link:Bánh Xe Khứ Quốc

eBook Bánh Xe Khứ Quốc

Đọc ngayTải về

Sau khi Đức ông Hoàng Trừ – Thái tử Lê Duy Vỹ bị chúa Trịnh bức hại, Lê Hoàng phi cùng ba con trai cũng bị cầm tù. Mười năm sau, một sự kiện nhỏ bao hàm trong một cuộc tình cờ lớn đẩy nước Việt Nam vào một cuộc loạn ly ròng rã tới một phần tư thế kỷ, đó là một cuộc đảo chính mà người đương thời gọi là “Kiêu binh nổi loạn” đã giải thoát Lê Hoàng phi cùng ba con một bước từ nhà ngục đến lầu vàng. Một trong ba vị hoàng tôn này là Lê Duy Khiêm – người sau này kế vị vua lấy niên hiệu Lê Chiêu Thống, từ đó cái vinh và cái lụy của chiếc ngai vàng hoàng đế bám riết lấy cuộc đời ông cho đến tận cuối đời.

Download Ebook Bánh Xe Khứ Quốc Miễn Phí, Tải Sách Bánh Xe Khứ Quốc, Đọc Ebook Bánh Xe Khứ Quốc Online, Ebook Bánh Xe Khứ Quốc Cho Điện Thoại, Tải Ebook Bánh Xe Khứ Quốc Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Bánh Xe Khứ Quốc Cho Android - Iphone - IOS, Download Bánh Xe Khứ Quốc Free Ebook, Xem Sách Bánh Xe Khứ Quốc Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]