Bắt Lửa

Thông tin và link:Bắt Lửa

eBook Bắt Lửa

Đọc ngayTải về

Một thế giới tàn nhẫn trong tương lai…

Đó là khi Bắc Mỹ đang dần khôi phục lại sau nhiều năm chìm trong nội chiến. Sau khi nhà nước Panem trấn áp được cuộc nổi dậy của mười ba quận, phá hủy quận 13, những người đứng đầu bộ máy cai trị đặt ra một hình phạt tàn nhẫn cho mười hai quận còn lại. Mỗi năm từ mỗi quận một nam và một nữ bị chọn làm vật tế, bị gom lại trên một chiến trường, phải tiêu diệt lẫn nhau cho đến khi chỉ còn một người duy nhất sống sót.

Download Ebook Bắt Lửa Miễn Phí, Tải Sách Bắt Lửa, Đọc Ebook Bắt Lửa Online, Ebook Bắt Lửa Cho Điện Thoại, Tải Ebook Bắt Lửa Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Bắt Lửa Cho Android - Iphone - IOS, Download Bắt Lửa Free Ebook, Xem Sách Bắt Lửa Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]