Bình An Trong Nhân Gian

Thông tin và link:Bình An Trong Nhân Gian

eBook Bình An Trong Nhân Gian

Đọc ngayTải về

Pháp Cổ Sơn kêu gọi toàn thể Phật tử dốc lòng xây dựng Nhân gian tịnh độ – Cõi tịnh độ ngay trong trần gian này, trong đó lấy việc bảo vệ môi trường tâm linh làm nhiệm vụ chính. Để thực hiện mục tiêu đó, trước hết phải đạt đến bốn sự an ổn ngay trong đời sống thực tại gồm: an tâm, an thân, an gia và an nghiệp. Môi trường tâm linh ở đây phải bảo đảm các điều kiện là: bảo vệ môi trường xã hội; bảo vệ lễ nghi giao tiếp giữa người với người; bảo vệ môi trường tự nhiên; bảo vệ môi trường giáo dục.

Download Ebook Bình An Trong Nhân Gian Miễn Phí, Tải Sách Bình An Trong Nhân Gian, Đọc Ebook Bình An Trong Nhân Gian Online, Ebook Bình An Trong Nhân Gian Cho Điện Thoại, Tải Ebook Bình An Trong Nhân Gian Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Bình An Trong Nhân Gian Cho Android - Iphone - IOS, Download Bình An Trong Nhân Gian Free Ebook, Xem Sách Bình An Trong Nhân Gian Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]