Cách Dựng Gia Phả Tổ Phả

Thông tin và link:Cách Dựng Gia Phả Tổ Phả

eBook Cách Dựng Gia Phả Tổ Phả

Đọc ngayTải về

Bộ Tổ phả, gia phả là nơi ghi lại quá trình hình thành và phát triển của một dòng họ, của một gia tộc – gia đình.

Có thể nói bộ phả là cuốn lịch sử dòng họ, là cuốn lịch sử của một gia tộc tàng chứa nhiều mục đích, ý nghĩa mà các đời tiên tổ để lại cho con cháu muôn đời sau. Nó trở thành báu vật của dòng họ, gia tộc.

Một bộ tổ phả, gia phả có ý nghĩa và mục đích không thể bác bỏ. Nó không chỉ đối với các thế hệ của một dòng họ, một gia tộc mà còn đối với văn hóa thời đại. Để đáp ứng nhu cầu lập dựng phả và cung cấp kiến thức lập dựng một bộ phả, cuốn Cách dựng tổ phả, gia phả được biên soạn công phu, chi tiết dễ nhận thức và dễ ứng dụng, nhằm trợ giúp bạn đọc có kiến thức, sự hiểu biết và kinh nghiệm, qua đó có thể tự tổ chức nhóm lập dựng một quyển gia phả, một bộ tổ phả mới cho gia đình hay cho dòng họ của mình, hoặc để khôi phục bộ phả của dòng họ đã bị hư hại, hoặc muốn bổ sung vào tổ phả, chi phả, cành phả. Những diễn tiến mới của họ, chi họ, cành họ…

Hy vọng cuốn sách Cách dựng tổ phả, gia phả sẽ trở thành một cuốn cẩm nang dựng phả cho bạn đọc, góp phần khôi phục lại ý thức cần có một bộ phả cho dòng họ, một gia phả ghi lại sự phát triển của dòng tộc, của gia đình để lại cho các thế hệ muôn đời sau những truyền thống tốt đẹp.

Download Ebook Cách Dựng Gia Phả Tổ Phả Miễn Phí, Tải Sách Cách Dựng Gia Phả Tổ Phả, Đọc Ebook Cách Dựng Gia Phả Tổ Phả Online, Ebook Cách Dựng Gia Phả Tổ Phả Cho Điện Thoại, Tải Ebook Cách Dựng Gia Phả Tổ Phả Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Cách Dựng Gia Phả Tổ Phả Cho Android - Iphone - IOS, Download Cách Dựng Gia Phả Tổ Phả Free Ebook, Xem Sách Cách Dựng Gia Phả Tổ Phả Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]