Cuộc Chiến Khuy Cúc

Thông tin và link:Cuộc Chiến Khuy Cúc

eBook Cuộc Chiến Khuy Cúc

Đọc ngayTải về

Bọn trẻ hai làng Longeverne và Velrans tiến hành một cuộc chiến tranh khuy cúc! Một cuộc chiến, từ xửa từ xưa, dĩ nhiên là trẻ con, nhưng hề kém lớn lao nghiêm trọng. Không đổ máu như chiến tranh của người lớn, đương nhiên, nhưng cũng nguy hiểm xiết bao khi thân đã lỡ rơi vào tay địch mà mình thì tự ái đằng đằng! May mà sẵn khuy còn cúc! Thiếu thứ chiến lợi phẩm tối hậu ấy thì sao thoát khỏi thân phận của kẻ thủ bại, ôi ô danh, ôi xấu hổ, bị lột truồng nhục nhã, chim cò tồng ngồng, đít lằn lươn trạch…

Cuộc chiến khuy cúc là tác phẩm kinh điển trong đó Louis Pergaud, văn tài đầu xanh bạc mệnh của nước Pháp, đã trút vào cả nhiệt tình, cả nhựa đời, cả cái hài thô sống nghịch dị kiểu Rabelais cùng nỗi buồn thơ ấu vĩnh cửu…. Một kiệt tác. Tuỳ tâm vỡ bụng.

“Một tác phẩm văn học kinh điển dành cho thiếu nhi, cho những người không ngại vượt qua sự e thẹn của lời nói.” (- Xavier Marciniak)

Download Ebook Cuộc Chiến Khuy Cúc Miễn Phí, Tải Sách Cuộc Chiến Khuy Cúc, Đọc Ebook Cuộc Chiến Khuy Cúc Online, Ebook Cuộc Chiến Khuy Cúc Cho Điện Thoại, Tải Ebook Cuộc Chiến Khuy Cúc Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Cuộc Chiến Khuy Cúc Cho Android - Iphone - IOS, Download Cuộc Chiến Khuy Cúc Free Ebook, Xem Sách Cuộc Chiến Khuy Cúc Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]