Đàm phán với chính mình

Thông tin và link:Đàm phán với chính mình

eBook Đàm phán với chính mình

Đọc ngayTải về

Qua cuốn sách, tác giả muốn nhắn nhủ với chúng ta một điều: thay vì trở thành đối thủ đáng ghét nhất của bản thân, chúng ta có thể tự trở thành người bạn tốt nhất của chính mình. Trong đó, quá trình biến bản thân từ đối thủ trở thành bạn bao gồm sáu bước thử thách, được William Ury gọi là “đàm phán với chính mình”. 1. Đặt mình vào vị trí của chính mình; 2. Phương án dự phòng tốt nhất để tiến tới thỏa thuận (BATNA) ; 3. Thay đổi cách nhìn về bức tranh cuộc sống; 4. Nắm bắt hiện tại; 5. Tôn trọng mọi người; 6. Cho đi và nhận lại. Sự thay đổi tốt nhất mà chúng ta có thể tạo ra trong cuộc đời mình là thay đổi thái độ từ bên trong, từ không hài lòng thành hài lòng.

Download Ebook Đàm phán với chính mình Miễn Phí, Tải Sách Đàm phán với chính mình, Đọc Ebook Đàm phán với chính mình Online, Ebook Đàm phán với chính mình Cho Điện Thoại, Tải Ebook Đàm phán với chính mình Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Đàm phán với chính mình Cho Android - Iphone - IOS, Download Đàm phán với chính mình Free Ebook, Xem Sách Đàm phán với chính mình Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]