Đạo đức kinh doanh

Thông tin và link:Đạo đức kinh doanh

eBook Đạo đức kinh doanh

Đọc ngayTải về

Đạo Đức Kinh Doanh – Cẩm Nang Quản Lý Doanh Nghiệp Kinh Doanh Có Trách Nhiệm Trong Các Nền Kinh Tế Thị Trường Mới Nổi là sản phẩm ra đời từ quá trình hợp tác giữa Bộ Thương mại Hoa Kỳ và rất nhiều cá nhân và tổ chức tận tâm khác: Phòng Thương mại Hoa Kỳ ở Russia, Công ty Casals and Associates, Inc, Trung tâm Đạo đức Kinh doanh và Quản trị Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Romania và của Thành phố Bucharesr… Cẩm nang này nhằm cung cấp một hướng dẫn thực tế để hỗ trợ cho chủ sở hữu và các nhà quản lý đáp ứng đựơc những tiêu chuẩn toàn cầu đang nổi lên và những mong đợi về một chương trình đạo đức kinh doanh hiệu quả.

Download Ebook Đạo đức kinh doanh Miễn Phí, Tải Sách Đạo đức kinh doanh, Đọc Ebook Đạo đức kinh doanh Online, Ebook Đạo đức kinh doanh Cho Điện Thoại, Tải Ebook Đạo đức kinh doanh Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Đạo đức kinh doanh Cho Android - Iphone - IOS, Download Đạo đức kinh doanh Free Ebook, Xem Sách Đạo đức kinh doanh Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]