Đời Công Chức

Thông tin và link:Đời Công Chức

eBook Đời Công Chức

Đọc ngayTải về

Trong chốn quan trường, bạn biết những gì có thể thực sự không quan trọng, mà quan trọng là những gì bạn không biết! Bởi những thứ bạn không biết sẽ quyết định số phận của bạn hơn là những thứ bạn biết. Đó là kinh nghiệm xương máu của nhà văn Vương Hiểu Phương. Ai cũng biết ông đã có nhiều năm lăn lộn chốn quan trường, từng phải chịu lễ rửa tội không khác gì dưới hỏa ngục. Sau khi từ chức, ông ấy lập tức dùng ngòi bút để đào xoáy ý thức và linh hồn mình. Ý thức cũng như dòng máu chảy vào linh hồn, và linh hồn ông ấy lại giống con sóc nhảy nhót trong lồng.

Download Ebook Đời Công Chức Miễn Phí, Tải Sách Đời Công Chức, Đọc Ebook Đời Công Chức Online, Ebook Đời Công Chức Cho Điện Thoại, Tải Ebook Đời Công Chức Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Đời Công Chức Cho Android - Iphone - IOS, Download Đời Công Chức Free Ebook, Xem Sách Đời Công Chức Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]