Đón Đầu Xu Hướng

Thông tin và link:Đón Đầu Xu Hướng

eBook Đón Đầu Xu Hướng

Đọc ngayTải về

Một xu hướng lớn là một quan sát đã qua sàng lọc độc đáo về hiện tại đang thay đổi nhanh chóng.

Các xu hướng lớn không bao giờ là những dự đoán về thế giới trong hai mươi năm tới. Những dự đoán đó hầu hết là đoán mò hoặc tư duy duy ý chí. Bạn nghĩ là năm 1997 có bao nhiêu nhà dự đoán xu hướng đã dự đoán về sự ra đời của cái gì đó giống như Twitter? Chính xác là không có ai cả.

Tuy nhiên điều này không có nghĩa là xu hướng vô dụng. Những xu hướng mạnh mẽ nhất đưa ra dự báo về tương lai ngắn hạn dựa trên việc quan sát hiện tại. Và biết được tương lai ngắn hạn như thế nào có ý nghĩa nhiều hơn bạn tưởng đấy.

Download Ebook Đón Đầu Xu Hướng Miễn Phí, Tải Sách Đón Đầu Xu Hướng, Đọc Ebook Đón Đầu Xu Hướng Online, Ebook Đón Đầu Xu Hướng Cho Điện Thoại, Tải Ebook Đón Đầu Xu Hướng Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Đón Đầu Xu Hướng Cho Android - Iphone - IOS, Download Đón Đầu Xu Hướng Free Ebook, Xem Sách Đón Đầu Xu Hướng Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]