Đừng Hoang Tưởng Về Biển Lớn

Thông tin và link:Đừng Hoang Tưởng Về Biển Lớn

eBook Đừng Hoang Tưởng Về Biển Lớn

Đọc ngayTải về

Thế giới hội nhập và những cơ chế có phần cởi mở, khuyến khích của Việt Nam với việc đầu tư và gia nhập thị trường thế giới, nhiều doanh nhân muốn vươn mình ra biển lớn để cạnh tranh và tự khẳng định. Song chỉ có một số ít trong đó có thể bứt phá khỏi “những lũy tre làng”. Sự thất bại của nhiều doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết, lối tư duy dập khuôn, sáo mòn. Họ nhìn thấy những điểm yếu của mình nhưng lại không chịu thay đổi tư duy cá nhân để thực sự giải quyết các vấn đề ấy.

Download Ebook Đừng Hoang Tưởng Về Biển Lớn Miễn Phí, Tải Sách Đừng Hoang Tưởng Về Biển Lớn, Đọc Ebook Đừng Hoang Tưởng Về Biển Lớn Online, Ebook Đừng Hoang Tưởng Về Biển Lớn Cho Điện Thoại, Tải Ebook Đừng Hoang Tưởng Về Biển Lớn Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Đừng Hoang Tưởng Về Biển Lớn Cho Android - Iphone - IOS, Download Đừng Hoang Tưởng Về Biển Lớn Free Ebook, Xem Sách Đừng Hoang Tưởng Về Biển Lớn Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]