Dược học tham luận

Thông tin và link:Dược học tham luận

eBook Dược học tham luận

Đọc ngayTải về

Bao la vô tận vốn là một bầu không hai, nói ra nếu không khéo hiểu lập tức trở thành không một. Cho nên người đời dễ thấy ra muôn trùng, rồi từ không mà hiện ra có, từ có lại trở về không, từ không ra có đã không đồng thời, từ có về không cũng không một lượt. Có không không có, vừa xen nhau trong lớn bé, vừa sai biệt, lại vừa đồng thời. Dù bao la vô tận hay chính trong bản thân của từng sự vật cũng chỉ thế thôi, làm cho ta tuy đam mê trong hiện tượng mà vẫn hình như thấy rõ vạn hữu thường hằng!

Thế mới biết: lý tuy nhất quán, nhưng sự lại biến huyễn muôn trùng. Nếu ta vận lực áp dụng máy móc, trí óc, vật chất, con toán mà săn đuổi theo cái muôn trùng bí huyễn, thì dù ta có săn đuổi đến ba A Tăng Kỳ Kiếp chăng nữa, quyết định rồi cũng sẽ đến mang cái bệnh điên tự ôm lửa đốt nhà, hay cũng đến thốt ra những câu buồn cười như một bác sĩ nọ dèm chê Thượng Đế vụng về, chế ra con người có cặp mắt không thể thấy con vi trùng vậy! Cho nên phải chăng chỉ có cái học tánh tướng dung thông, không hai với nhiều nhất quán, mới là cái học nhất thừa đạt quán, có thể làm qui củ chuẩn hằng cho đời và mới có thể xứng với cơ thường hằng biến huyễn của trật tự thiên nhiên vậy!

Nếu ai muốn mân mê vào cây cỏ, vạn vật thiên nhiên, nương nơi cái đã biết để rong chơi vào những cái chưa biết thì có thể không đến nỗi là vô bổ!

Download Ebook Dược học tham luận Miễn Phí, Tải Sách Dược học tham luận, Đọc Ebook Dược học tham luận Online, Ebook Dược học tham luận Cho Điện Thoại, Tải Ebook Dược học tham luận Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Dược học tham luận Cho Android - Iphone - IOS, Download Dược học tham luận Free Ebook, Xem Sách Dược học tham luận Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]