The Firm – Câu chuyện về McKinsey và sức ảnh hưởng bí mật của nó lên doanh nghiệp Mỹ

Thông tin và link:The Firm – Câu chuyện về McKinsey và sức ảnh hưởng bí mật của nó lên doanh nghiệp Mỹ

eBook The Firm – Câu chuyện về McKinsey và sức ảnh hưởng bí mật của nó lên doanh nghiệp Mỹ

Đọc ngayTải về

McKinsey – tập đoàn hàng đầu thế giới về lĩnh vực tư vấn chiến lược kinh doanh. Đó là tập đoàn đầu tiên đánh một canh bạc vào tuổi trẻ qua trải nghiệm, và là tập đoàn đầu tiên chống chọi với thách thức để trở nên thực sự toàn cầu. Sức ảnh hưởng của tập đoàn này ở hiện tại lan tỏa mọi nơi đến nỗi thật khó để tưởng tượng có địa điểm kinh doanh nào trên thế giới mà không có McKinsey. Dù tốt hơn hay xấu hơn, McKinsey có thể vẫn là tuyển tập tài năng có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Làm thế nào tập đoàn này thành công trong việc đạt được và nắm giữ sức ảnh hưởng đối với nước Mỹ và những gì nó đã làm với sức ảnh hưởng đó từ khi thành lập vào những năm 1920 là điều mà cuốn sách này nói về.

Download Ebook The Firm – Câu chuyện về McKinsey và sức ảnh hưởng bí mật của nó lên doanh nghiệp Mỹ Miễn Phí, Tải Sách The Firm – Câu chuyện về McKinsey và sức ảnh hưởng bí mật của nó lên doanh nghiệp Mỹ, Đọc Ebook The Firm – Câu chuyện về McKinsey và sức ảnh hưởng bí mật của nó lên doanh nghiệp Mỹ Online, Ebook The Firm – Câu chuyện về McKinsey và sức ảnh hưởng bí mật của nó lên doanh nghiệp Mỹ Cho Điện Thoại, Tải Ebook The Firm – Câu chuyện về McKinsey và sức ảnh hưởng bí mật của nó lên doanh nghiệp Mỹ Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook The Firm – Câu chuyện về McKinsey và sức ảnh hưởng bí mật của nó lên doanh nghiệp Mỹ Cho Android - Iphone - IOS, Download The Firm – Câu chuyện về McKinsey và sức ảnh hưởng bí mật của nó lên doanh nghiệp Mỹ Free Ebook, Xem Sách The Firm – Câu chuyện về McKinsey và sức ảnh hưởng bí mật của nó lên doanh nghiệp Mỹ Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]