GIÀNH LẠI TRI THỨC

Thông tin và link:GIÀNH LẠI TRI THỨC

eBook GIÀNH LẠI TRI THỨC

Đọc ngayTải về

Giành Lại Tri Thức là tác phẩm nổi tiếng của Michael F.D. Young, ra đời nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng trong giáo dục ngày nay. Chẳng hạn, sự phân chia giữa giáo dục hàn lâm và giáo dục hướng nghiệp. Nhà trường cần cung cấp cho người học tri thức gì? Bản chất của tri thức đó? Tri thức đó được tổ chức, đổi mới, và bổ sung dựa trên nguyên lý nào trong chương trình học?… Đây cũng là những vấn đề mà các nhà nghiên cứu giáo dục và các nhà làm chính sách rất quan tâm.

Download Ebook GIÀNH LẠI TRI THỨC Miễn Phí, Tải Sách GIÀNH LẠI TRI THỨC, Đọc Ebook GIÀNH LẠI TRI THỨC Online, Ebook GIÀNH LẠI TRI THỨC Cho Điện Thoại, Tải Ebook GIÀNH LẠI TRI THỨC Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook GIÀNH LẠI TRI THỨC Cho Android - Iphone - IOS, Download GIÀNH LẠI TRI THỨC Free Ebook, Xem Sách GIÀNH LẠI TRI THỨC Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]