Góc nhìn sử Việt – Gia Định Tổng Trấn Tả Quân Lê Văn Duyệt

Thông tin và link:Góc nhìn sử Việt – Gia Định Tổng Trấn Tả Quân Lê Văn Duyệt

eBook Góc nhìn sử Việt – Gia Định Tổng Trấn Tả Quân Lê Văn Duyệt

Đọc ngayTải về

Xưa nay những đấng anh hùng hào kiệt chép ở trong sách, phần nhiều là hạng mình cao bảy thước, lưng rộng mười gang, diện mạo rất hùng vĩ. Trái lại, Duyệt thì tầm người lùn nhỏ, mặt mũi không lấy gì làm khôi ngô. Vậy mà tinh nhanh, hăng tợn, có tài giỏi lại có sức khỏe. Tánh Duyệt rất ngang tàng, không ưa học văn, chỉ thích học võ. Khoảng 14 hay 15 tuổi, Duyệt thường nói với bầu bạn rằng:” Sanh nhằm đời loạn, nếu không dựng nổi cờ trống đại tướng, đặng có công danh ghi vào sử sách, thì không phải đấng tài trai.”

Download Ebook Góc nhìn sử Việt – Gia Định Tổng Trấn Tả Quân Lê Văn Duyệt Miễn Phí, Tải Sách Góc nhìn sử Việt – Gia Định Tổng Trấn Tả Quân Lê Văn Duyệt, Đọc Ebook Góc nhìn sử Việt – Gia Định Tổng Trấn Tả Quân Lê Văn Duyệt Online, Ebook Góc nhìn sử Việt – Gia Định Tổng Trấn Tả Quân Lê Văn Duyệt Cho Điện Thoại, Tải Ebook Góc nhìn sử Việt – Gia Định Tổng Trấn Tả Quân Lê Văn Duyệt Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Góc nhìn sử Việt – Gia Định Tổng Trấn Tả Quân Lê Văn Duyệt Cho Android - Iphone - IOS, Download Góc nhìn sử Việt – Gia Định Tổng Trấn Tả Quân Lê Văn Duyệt Free Ebook, Xem Sách Góc nhìn sử Việt – Gia Định Tổng Trấn Tả Quân Lê Văn Duyệt Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]