Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được giải thoát

Thông tin và link:Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được giải thoát

eBook Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được giải thoát

Đọc ngayTải về

Chúng tôi viết ra quyển sách này, là vì trước đây chúng tôi có xuất bản 2 quyển sách “Tu theo pháp môn nào của đạo Phật dễ giác ngộ” và “Những câu hỏi về Thiền tông”. Sách được rất nhiều người đọc, họ thấy lối tu Thiền tông được Đức Phật và các vị Tổ Sư thiền dạy, ai chú tâm cố gắng nghiền ngẫm sẽ dễ dàng nhận ra Phật tánh của chính mình. Chúng tôi rất mừng, vì nhiều người nhận ra Phật tánh của chính họ, nhưng cũng còn nhiều người chưa nhận ra, nên họ nhờ chúng tôi dẫn đến chùa hỏi, hoặc nhờ chúng tôi hỏi vị Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu, xin vị Trưởng ban chỉ một cách cặn kẻ hơn, để họ nhận ra và sống với Phật tánh của chính họ, không còn bị sanh tử luân hồi nữa. Các vị đọc sách bảo, từ trước đến nay chưa hề nghe ai giải thích rõ ràng và mạch lạc như vị Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu này cả. Vì chỗ quá đặc biệt đó, nên chúng tôi nhận rất nhiều câu hỏi, nhất là của những cụ cao tuổi. Trực tiếp có, thư có, điện thoại có, chúng tôi đã trả lời hết, tất cả những vị hỏi rất mừng, họ bảo, chúng tôi đọc rất nhiều kinh sách nhưng không hiểu lời Đức Phật dạy, nay sách viết về Thiền tông học này chúng tôi đọc rất dễ hiểu, ai tối dạ đọc đi đọc lại vài lần cũng rõ thông.

Download Ebook Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được giải thoát Miễn Phí, Tải Sách Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được giải thoát, Đọc Ebook Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được giải thoát Online, Ebook Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được giải thoát Cho Điện Thoại, Tải Ebook Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được giải thoát Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được giải thoát Cho Android - Iphone - IOS, Download Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được giải thoát Free Ebook, Xem Sách Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được giải thoát Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]