Henry Ford Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của Tôi

Thông tin và link:Henry Ford Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của Tôi

eBook Henry Ford Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của Tôi

Đọc ngayTải về

Henry Ford xuất bản cuốn sách Cuộc đời và Sự nghiệp của tôi năm 1922 kể lại toàn bộ sự nghiệp của ông trong việc thành lập Hãng Ford cũng như suy nghĩ của ông về nhiều vấn đề khác. Trong cuốn sách, Henry Ford viết Đam mê là một trong số ít những tài sản quý giá của con người. Một người quyết đoán có thể thành công trong hầu hết mọi việc mà anh ta theo đuổi, nhưng nếu không đam mê những việc đó thì thành công cũng không còn mấy ý nghĩa. Ông đã chứng minh những lời mình nói bằng cả cuộc đời, bằng những thành tựu liên tục cho niềm đam mê của mình- sản xuất ô tô phục vụ đại chúng và bằng lý tưởng và nguyên tắc sản xuất phục vụ xã hội.

Download Ebook Henry Ford Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của Tôi Miễn Phí, Tải Sách Henry Ford Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của Tôi, Đọc Ebook Henry Ford Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của Tôi Online, Ebook Henry Ford Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của Tôi Cho Điện Thoại, Tải Ebook Henry Ford Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của Tôi Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Henry Ford Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của Tôi Cho Android - Iphone - IOS, Download Henry Ford Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của Tôi Free Ebook, Xem Sách Henry Ford Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của Tôi Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]