Hiện tượng luận

Thông tin và link:Hiện tượng luận

eBook Hiện tượng luận

Đọc ngayTải về

Hiện Tượng Luận, nguyên tác La Phénoménologie của Jean-François Lyotard, Lê Quang Định dịch từ bản tiếng Anh Phenomenology của Brian Beakley, State University of New York Press. Hiện Tượng Luận đánh dấu một chương đoạn đặc thù – khai đoạn những mối quan hệ đặc biệt – trong quá trình suy tư liên lỉ của ông về “dự phóng triết học” (philosophical project). Đặc biệt hơn nữa, Hiện Tượng Luận trình bày một giảng luận về những dự phóng triết lý minh nhiên của phong trào hiện tượng luận. Từ những viễn tượng khác nhau của một tác phẩm về và của hiện tượng luận, bản văn của Lyotard điểm qua những giọng điệu khác nhau, như ông nói, vốn đánh dấu hiện tượng luận. Trong ngôn ngữ của Hiện Tượng Luận, những dự phóng như thế quay về việc phân tích ý hướng của “thế giới đời sống” (Lebenswelt – the intentional analysis of the lifeworld), sự đan xen rắc rối giữa chủ thể (siêu nghiệm hay khác) và liên chủ thể.

Download Ebook Hiện tượng luận Miễn Phí, Tải Sách Hiện tượng luận, Đọc Ebook Hiện tượng luận Online, Ebook Hiện tượng luận Cho Điện Thoại, Tải Ebook Hiện tượng luận Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Hiện tượng luận Cho Android - Iphone - IOS, Download Hiện tượng luận Free Ebook, Xem Sách Hiện tượng luận Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]