Huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền

Thông tin và link:Huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền

eBook Huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền

Đọc ngayTải về

Ai muốn tìm hiểu những lời của Đức Phật dạy, xin quí vị tìm đọc một loạt sách của chúng tôi viết, trong đó có trên 100 câu hỏi mà những vị độc giả đã hỏi. Quí vị không ngờ rằng, những câu hỏi cao tột ấy, từ trước đến nay chưa ai hỏi đến, cũng nhờ những câu hỏi này, mà rất nhiều người hiểu lời Đức Phật dạy, nói theo Nhà Phật gọi là ngộ đạo, những người giác ngộ lời Đức Phật dạy chúng tôi có nêu địa chỉ rõ ràng. Khi quí vị đọc hết những quyển sách trên mà chưa ngộ đạo, thì cố gắng đọc thêm tập sách này hoặc nghe thêm băng về Huyền ký của Đức Phật nói về cách tu Thiền tông, mà chúng tôi chép ra đĩa để những vị bận rộn, không có thì giờ xem sách để nghe, vị nào nghe qua một lần mà thích, chắc chắn vị đó có duyên lớn với Thiền tông học, nếu cố gắng nghe thêm từ 5 hay 7 lần mà không nhận ra cái tâm chân thật của chính mình, muốn nói chúng tôi bằng ngôn từ gì cũng được!

Download Ebook Huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền Miễn Phí, Tải Sách Huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền, Đọc Ebook Huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền Online, Ebook Huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền Cho Điện Thoại, Tải Ebook Huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền Cho Android - Iphone - IOS, Download Huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền Free Ebook, Xem Sách Huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]