Khai Mở Đạo Tâm

Thông tin và link:Khai Mở Đạo Tâm

eBook Khai Mở Đạo Tâm

Đọc ngayTải về

Đạo Tâm là bản chất và quy luật của lực mầu nhiệm tạo ra trạng thái ấy biết và các cách tích cực hay có thể gọi là Diệu Lực Vô Hình – tương tự những từ thường thấy trong kinh điển Phật Giáo như: Tâm Vô Niệm, Tâm Chân Như, Tâm Bát Nhã, Tâm Phật. Việc nhận ra Diệu Lực Vô Hình mang ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp con người đạt được sự thông minh sâu thẳm với những ý trí tuệ sắc sảo trong việc nhận biết nguyên nhân của khổ đau, biết cách kiểm soát được trạng thái làm việc của đầu óc mình. Khi đó tầm nhìn và khả năng thấy sẽ mở rộng rất lớn, có thể dung chứa được tất cả mọi diễn biến phức tạp trong đầu óc con người thế gian, những trạng thái cảm xúc, ý nghĩ, hành động, cung cách cư xử của mọi người mà bản thân thích hay không thích, đồng tình hay không đồng tình…Chứa đựng một cách bình yên thoải mái, tự tại cô ngại…

Download Ebook Khai Mở Đạo Tâm Miễn Phí, Tải Sách Khai Mở Đạo Tâm, Đọc Ebook Khai Mở Đạo Tâm Online, Ebook Khai Mở Đạo Tâm Cho Điện Thoại, Tải Ebook Khai Mở Đạo Tâm Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Khai Mở Đạo Tâm Cho Android - Iphone - IOS, Download Khai Mở Đạo Tâm Free Ebook, Xem Sách Khai Mở Đạo Tâm Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]