KHI BONG BÓNG VỠ

Thông tin và link:KHI BONG BÓNG VỠ

eBook KHI BONG BÓNG VỠ

Đọc ngayTải về

Khi bong bóng vỡ là quyển sách cập nhật những sự kiện kinh tế liên quan đến bong bóng cho đến cuối năm 2008 của tác giả John Calverley. Trong quyển sách này, tác giả đã đưa ra nhiều hiểu biết sâu sắc nhằm làm sáng tỏ những huyền thoại xung quanh đề tài bong bóng, đặc biệt là những điều liên quan đến thị trường nhà đất. Tác giả cho chúng ta biết rõ hơn về tài chính hành vi nói chung, và việc thị trường đã xa rời thực tế nói riêng như thế nào… được nhìn từ hai quan điểm: quan điểm của những người quan tâm đến nền kinh tế và quan điểm của nhà đầu tư.

Download Ebook KHI BONG BÓNG VỠ Miễn Phí, Tải Sách KHI BONG BÓNG VỠ, Đọc Ebook KHI BONG BÓNG VỠ Online, Ebook KHI BONG BÓNG VỠ Cho Điện Thoại, Tải Ebook KHI BONG BÓNG VỠ Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook KHI BONG BÓNG VỠ Cho Android - Iphone - IOS, Download KHI BONG BÓNG VỠ Free Ebook, Xem Sách KHI BONG BÓNG VỠ Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]