Khoảng Cách Từ Nói Đến Làm

Thông tin và link:Khoảng Cách Từ Nói Đến Làm

eBook Khoảng Cách Từ Nói Đến Làm

Đọc ngayTải về

Tại sao lại có quá nhiều khoảng cách giữa những điều mà các công ty biết là họ nên làm với những việc họ thực sự làm? Tại sao lại có quá nhiều các công ty không thể áp dụng những kinh nghiệm và kiến thức mà họ đã phải rất nỗ lực mới tích lũy được? Khoảng cách từ nói đến làm (The Knowing-Doing Gap) là cuốn sách đầu tiên đối mặt với thách thức biến kiến thức về cách nâng cao hiệu suất hoạt động thành hành động thực sự tạo ra những kết quả có thể định lượng được.

Download Ebook Khoảng Cách Từ Nói Đến Làm Miễn Phí, Tải Sách Khoảng Cách Từ Nói Đến Làm, Đọc Ebook Khoảng Cách Từ Nói Đến Làm Online, Ebook Khoảng Cách Từ Nói Đến Làm Cho Điện Thoại, Tải Ebook Khoảng Cách Từ Nói Đến Làm Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Khoảng Cách Từ Nói Đến Làm Cho Android - Iphone - IOS, Download Khoảng Cách Từ Nói Đến Làm Free Ebook, Xem Sách Khoảng Cách Từ Nói Đến Làm Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]