Làm sếp

Thông tin và link:Làm sếp

eBook Làm sếp

Đọc ngayTải về

Cuốn sách này là một nguồn tài nguyên quý báu cho tất cả các nhà quản trị, đặc biệt là những người đang trong thời kỳ quá độ, chuyển từ vai trò hoạt động cá nhân sang vai trò lần đầu làm quản trị. Mục tiêu thiết thực của cuốn sách là được viết để thực hiện quản trị ở môi trường châu Á. Nó được viết dành cho những nhà quản trị châu Á và những đối tác phương Tây sẽ làm việc cùng nhau ở châu Á. Với việc Trung Quốc và Ấn Độ nhanh chóng trở thành trung tâm kinh tế, càng ngày càng có nhiều luồng đầu tư đổ vào châu Á. Càng ngày càng có nhiều nhà quản trị châu Á đạt được những vị trí quản trị cao hơn. Cùng lúc đó, các nhà quản trị phương Tây, đặc biệt là những người trẻ tuổi, muốn làm việc ở châu Á, không chỉ trong một nhiệm kỳ ngắn hạn, mà là trong một thời gian dài.

Download Ebook Làm sếp Miễn Phí, Tải Sách Làm sếp, Đọc Ebook Làm sếp Online, Ebook Làm sếp Cho Điện Thoại, Tải Ebook Làm sếp Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Làm sếp Cho Android - Iphone - IOS, Download Làm sếp Free Ebook, Xem Sách Làm sếp Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]