Lẽ Được Mất: Cuốn Sách Hóa Giải Những Khổ Đau Của Bạn!

Thông tin và link:Lẽ Được Mất: Cuốn Sách Hóa Giải Những Khổ Đau Của Bạn!

eBook Lẽ Được Mất: Cuốn Sách Hóa Giải Những Khổ Đau Của Bạn!

Đọc ngayTải về

Cuộc sống – cho đến suy nghĩ cuối cùng và cái nhìn sau chót – là quá trình tự biến đổi.

Chúng ta bắt đầu bằng cách thay đổi thế giới quan: thay vì chỉ nhìn thấy bức tường trước mặt, ta sẽ thấy một phần của quan cảnh. Ta nhận thấy rằng mình có thể hành động khác hơn. Sự trưởng thành cho ta cái nhìn mới, từ một khoảng cách an toàn hơn xưa, cho phép ta hiểu ra nhiều nhân tố, nơi bản thân ta hay nơi người khác, mà trước đây ta chưa thể hiểu. Rồi có đôi khi, ta lấy được đủ nghị lực để tha thứ, để thay đổi nếp đời.

Download Ebook Lẽ Được Mất: Cuốn Sách Hóa Giải Những Khổ Đau Của Bạn! Miễn Phí, Tải Sách Lẽ Được Mất: Cuốn Sách Hóa Giải Những Khổ Đau Của Bạn!, Đọc Ebook Lẽ Được Mất: Cuốn Sách Hóa Giải Những Khổ Đau Của Bạn! Online, Ebook Lẽ Được Mất: Cuốn Sách Hóa Giải Những Khổ Đau Của Bạn! Cho Điện Thoại, Tải Ebook Lẽ Được Mất: Cuốn Sách Hóa Giải Những Khổ Đau Của Bạn! Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Lẽ Được Mất: Cuốn Sách Hóa Giải Những Khổ Đau Của Bạn! Cho Android - Iphone - IOS, Download Lẽ Được Mất: Cuốn Sách Hóa Giải Những Khổ Đau Của Bạn! Free Ebook, Xem Sách Lẽ Được Mất: Cuốn Sách Hóa Giải Những Khổ Đau Của Bạn! Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]