Lương Văn Can – Xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt

Thông tin và link:Lương Văn Can – Xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt

eBook Lương Văn Can – Xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt

Đọc ngayTải về

Một trong những tên tuổi đã góp công sức không nhỏ vào sự hình thành và phát triển của nghề kinh doanh trong buổi đầu trứng nước đó là Lương Văn Can. Trong giai đoạn đầu hình thành và phát triển thương giới Việt, Lương Văn Can được coi như một người thầy khi cụ đã dồn tâm sức nghiên cứu và viết sách dạy buôn bán. Bên cạnh đó, với những kiến thức và kinh nghiệm có được từ thương trường, cụ đã đúc kết những chân lí – môt cái Đạo cho giới kinh doanh. Cả cuộc đời cụ là sự minh chứng cho Đạo kinh doanh mà cụ đã gây dựng cho thương giới: kinh doanh là phụng sự tổ quốc, hay nói xa hơn, kinh doanh là phụng sự xã hội.

Download Ebook Lương Văn Can – Xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt Miễn Phí, Tải Sách Lương Văn Can – Xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt, Đọc Ebook Lương Văn Can – Xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt Online, Ebook Lương Văn Can – Xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt Cho Điện Thoại, Tải Ebook Lương Văn Can – Xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Lương Văn Can – Xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt Cho Android - Iphone - IOS, Download Lương Văn Can – Xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt Free Ebook, Xem Sách Lương Văn Can – Xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]