Nhật Bản Cận Đại

Thông tin và link:Nhật Bản Cận Đại

eBook Nhật Bản Cận Đại

Đọc ngayTải về

Khi nghiên cứu về Nhật Bản, các học giả đồng ý với nhau trên quan điểm là không thể giải thích tường tận, chu đáo về sự phát triển của nước Nhật ngày nay nếu không hiểu rõ về lịch sử và văn hóa của người Nhật. Những di sản văn hóa, chính trị, kinh tế của Nhật Bản trước Minh trị Duy tân (1868), và những cải cách nào đã tạo nền móng đưa nước Nhật tiến lên hàng cường quốc trong khoảng năm mươi năm sau đó? Tại sao trong các nước Đông Á chỉ có nước Nhật sớm trở nên cường quốc? Xã hội Nhật Bản đã biến dạng như thế nào trong hơn một trăm năm qua? Nguyên nhân nào đã đưa Nhật Bản đến con đường xâm lược Đại Đông Á tuyệt vọng để rồi bị phá sản hoàn toàn năm 1945? Làm sao giải thích sự phục hồi và phát triển kinh dị của kinh tế Nhật sau thế chiến thứ hai? Những vẫn đề nào cấp bách nhất đối với “cường quốc kinh tế” Nhật Bản ngày nay?

Download Ebook Nhật Bản Cận Đại Miễn Phí, Tải Sách Nhật Bản Cận Đại, Đọc Ebook Nhật Bản Cận Đại Online, Ebook Nhật Bản Cận Đại Cho Điện Thoại, Tải Ebook Nhật Bản Cận Đại Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Nhật Bản Cận Đại Cho Android - Iphone - IOS, Download Nhật Bản Cận Đại Free Ebook, Xem Sách Nhật Bản Cận Đại Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]