Những câu hỏi về Thiền tông – Quyển 2

Thông tin và link:Những câu hỏi về Thiền tông – Quyển 2

eBook Những câu hỏi về Thiền tông – Quyển 2

Đọc ngayTải về

Trí khôn của oài người hiện nay đã văn minh lên cao, nên việc phán đoán của họ rất chính xác, ai tu gì là mê tín, ai tu gì là đúng. Do đó, chúng tôi mới sưu tầm những lời dạy chân thật của Đức Phật, để cống hiến cho quí vị với 4 mục đích chánh như sau: Một: Nói lên chân thật từ vô hình đến hữu hình mà Như Lai đã dạy trong suốt cuộc đời của Ngài. Hai: Phá đi những gì không đúng sự thật, giúp cho những ai muốn giác ngộ và giải thoát biết, để không bị người khác lừa mình. Ba: Vị nào có đầu óc thực tế và khoa học, họ nhận ra rất dễ dàng. Bốn: Về trật tự xã hội, không làm mất an ninh, để quốc gia mình được an ổn. Những câu hỏi sau đây, chúng tôi ghi âm vào năm 2.010, nên ghi số tuổi những vị hỏi ở thời điểm đó.

Download Ebook Những câu hỏi về Thiền tông – Quyển 2 Miễn Phí, Tải Sách Những câu hỏi về Thiền tông – Quyển 2, Đọc Ebook Những câu hỏi về Thiền tông – Quyển 2 Online, Ebook Những câu hỏi về Thiền tông – Quyển 2 Cho Điện Thoại, Tải Ebook Những câu hỏi về Thiền tông – Quyển 2 Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Những câu hỏi về Thiền tông – Quyển 2 Cho Android - Iphone - IOS, Download Những câu hỏi về Thiền tông – Quyển 2 Free Ebook, Xem Sách Những câu hỏi về Thiền tông – Quyển 2 Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]