Quản trị dựa vào tri thức

Thông tin và link:Quản trị dựa vào tri thức

eBook Quản trị dựa vào tri thức

Đọc ngayTải về

Cuốn sách này trình bày những phát triển mới nhất về lý thuyết sáng tạo và quản lý tri thức của học giả hàng đầu trong lĩnh vực này – Giáo sư Ikujiro Nonaka (Một trong 20 tư tưởng gia về quản trị có ảnh hưởng nhất thế giới – Theo bình chọn của Wall Street Journal năm 2005).

Download Ebook Quản trị dựa vào tri thức Miễn Phí, Tải Sách Quản trị dựa vào tri thức, Đọc Ebook Quản trị dựa vào tri thức Online, Ebook Quản trị dựa vào tri thức Cho Điện Thoại, Tải Ebook Quản trị dựa vào tri thức Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Quản trị dựa vào tri thức Cho Android - Iphone - IOS, Download Quản trị dựa vào tri thức Free Ebook, Xem Sách Quản trị dựa vào tri thức Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]