Rơi tự do

Thông tin và link:Rơi tự do

eBook Rơi tự do

Đọc ngayTải về

Rơi tự do là quyển sách bàn về kinh tế Mỹ, thị trường tự do và sự suy sụp của nền kinh tế thế giới được viết bởi Joseph Eugene Stiglitz – giáo sư Đại học Columbia, nhà kinh tế học hàng đầu thế giới. Sách viết lại quá trình “rơi tự do” của nền kinh tế Mỹ bắt đầu từ mùa thu 2008, cùng phân tích nguyên nhân sâu xa của khủng hoảng tài chính và đợt suy thoái quy mô toàn cầu hiện nay, bàn về một trật tự kinh tế toàn cầu mới được thiết lập sau cuộc khủng hoảng và đề xuất các hành động cải cách cần thiết để phục hồi và phòng tránh sự lặp lại của khủng hoảng.

Download Ebook Rơi tự do Miễn Phí, Tải Sách Rơi tự do, Đọc Ebook Rơi tự do Online, Ebook Rơi tự do Cho Điện Thoại, Tải Ebook Rơi tự do Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Rơi tự do Cho Android - Iphone - IOS, Download Rơi tự do Free Ebook, Xem Sách Rơi tự do Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]