Sức Mạnh Của Sự Tử Tế

Thông tin và link:Sức Mạnh Của Sự Tử Tế

eBook Sức Mạnh Của Sự Tử Tế

Đọc ngayTải về

“Trong thế giới một mất một còn, nơi mà nhiều người xem ra luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để vươn lên thì Linda Kaplan Thaler và Robin Koval lại chỉ ra, rằng những cử chỉ nhân ái lặng lẽ mới là tiếng nói mạnh mẽ nhất. “Làm ơn”, “Cám ơn” và “Không dám, mời anh chị” mới thực sự là những từ ngữ then chốt trong lời ăn tiếng nói của những người dám nghĩ dám làm. Sức mạnh của sự tử tế phải là cuốn kinh thánh mới cho những ai muốn dẫn đầu”.

Download Ebook Sức Mạnh Của Sự Tử Tế Miễn Phí, Tải Sách Sức Mạnh Của Sự Tử Tế, Đọc Ebook Sức Mạnh Của Sự Tử Tế Online, Ebook Sức Mạnh Của Sự Tử Tế Cho Điện Thoại, Tải Ebook Sức Mạnh Của Sự Tử Tế Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Sức Mạnh Của Sự Tử Tế Cho Android - Iphone - IOS, Download Sức Mạnh Của Sự Tử Tế Free Ebook, Xem Sách Sức Mạnh Của Sự Tử Tế Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]