Tâm tình với đất mẹ

Thông tin và link:Tâm tình với đất mẹ

eBook Tâm tình với đất mẹ

Đọc ngayTải về

Trong cuốn sách của mình, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã chỉ ra Trái đất không hẳn là vật chất ở ngoài chúng ta, mà Trái đất còn ở ngay trong chính chúng ta. Ông viết: “Bạn đang mang Mẹ Đất trong bạn. Mẹ Đất không ở bên ngoài. Mẹ Đất không chỉ là môi trường. Mẹ Đất là bạn”. Chỉ khi ý thức được rằng, “Mẹ Đất là bạn” thì khi đó con người mới nhận thức được vai trò thực sự quan trọng của Trái đất. Nếu bạn có ý định hủy hoại Trái đất, cũng chính là bạn đang hủy hoại bản thân mình. Và vì thế, theo Thiền sư Thích Nhất Hạnh, để cứu lấy Đất Mẹ, “bạn hãy thở vào, ý thức về cơ thể bạn và nhìn sâu vào cơ thể để thấy rằng bạn là trái đất, và tâm thức bạn cũng là tâm thức của trái đất. Không chặt phá rừng, không làm ô nhiễm nguồn nước – chừng ấy chưa đủ”. Vượt lên trên ý niệm về môi trường, bằng cách mượn lời tâm tình với Đất mẹ, Thiền sư Thích Nhất Hạnh còn đưa đến cho người đọc một thông điệp thiêng liêng hơn, đó chính là trách nhiệm và sự biết ơn đối với cội nguồn, biết ơn đấng sinh thành đã sinh ra và nuôi nấng chúng ta.

Download Ebook Tâm tình với đất mẹ Miễn Phí, Tải Sách Tâm tình với đất mẹ, Đọc Ebook Tâm tình với đất mẹ Online, Ebook Tâm tình với đất mẹ Cho Điện Thoại, Tải Ebook Tâm tình với đất mẹ Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Tâm tình với đất mẹ Cho Android - Iphone - IOS, Download Tâm tình với đất mẹ Free Ebook, Xem Sách Tâm tình với đất mẹ Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]