Thiền Đốn Ngộ

Thông tin và link:Thiền Đốn Ngộ

eBook Thiền Đốn Ngộ

Đọc ngayTải về

Tác phẩm Thiền Đốn Ngộ nói về Thiền – Thiền là sống, là sự sáng tạo, luôn luôn mới mẻ tinh khôi, không nằm trong một khuôn khổ chết hay một ước lệ nào. Vào Thiền, phải dám buông lại những kiến thức vay mượn từ bên ngoài để phát khởi trí vô sư, trí tự nhiên nơi mỗi người. Đây là con đường thể nghiệm chân lý trực tiếp nơi mình, không qua trung gian ý thức suy luận, và đây cũng chính là cội nguồn của đạo Phật. Có nhiều cách để phân loại Thiền. Trong sách này đơn giản chia thiền nhà Phật thành hai pháp chính, Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền. Như Lai Thiền do Phật giảng dạy trong các kinh. Tổ Sư Thiền do Phật dạy riêng ngoài kinh điển, không qua văn tự ngôn ngữ, dĩ tâm truyền tâm, được trao truyền từ chư Tổ. Tất cả những điều được viết trong sách này không do sự chứng biết bản thân, mà chỉ nhờ may mắn. Nhờ có Tông phong cao tột, nhờ có thầy giỏi, nhờ được chia sẻ một cộng nghiệp với dòng phái và Bổn sư, nay tác giả đem chút kiến giải sơ thiển mong học nhân sớm vào cửa này.

Download Ebook Thiền Đốn Ngộ Miễn Phí, Tải Sách Thiền Đốn Ngộ, Đọc Ebook Thiền Đốn Ngộ Online, Ebook Thiền Đốn Ngộ Cho Điện Thoại, Tải Ebook Thiền Đốn Ngộ Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Thiền Đốn Ngộ Cho Android - Iphone - IOS, Download Thiền Đốn Ngộ Free Ebook, Xem Sách Thiền Đốn Ngộ Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]