Thiết thư trúc kiếm (tập 2)

Thông tin và link:Thiết thư trúc kiếm (tập 2)

eBook Thiết thư trúc kiếm (tập 2)

Đọc ngayTải về

“Ác Đấu Với Ngũ Hoa Quỷ Mẫu Mặt trời đứng bóng, khách đi đường ít kẻ lại qua. Cừu Thiên Hiệp rời vùng Toan mạch Tập cất bước đi nhanh ra hướng ngoại ô, gần nửa giờ qua song … hình bóng của bà già kỳ quái vẫn bặt tăm. Chàng đã đến một vùng đất rộng bình nguyên. Khoảng đất này khoảng khoát lạ, và khắp mặt toàn là cỏ xen mạch mướt hòa lẫn vài khóp hoa thấp, đặc biệt là cả hoa lẫn cỏ cao độ một tấc tây, dường như có một bàn tay vô hình cắt xén nên xem qua rất đẹp mắt, xa xa lại có một ngôi miếu vũ. Vì lúc ban ngày, nên Cừu Thiên Hiệp không tiện thi triển khinh công, mà chỉ chạy bộ như mấy anh chàng nông phu quê kịch, vừa đi vừa nghĩ ngợi: – Không chừng lão thái bà này “điên” cũng nên hay là mụ bày trò đùa bỡn ta? Nếu không tại sao ta đi trên mười dặm đường khỏi thành phố rất xa lại không thấy hình dáng bà ta đâu cả?

Download Ebook Thiết thư trúc kiếm (tập 2) Miễn Phí, Tải Sách Thiết thư trúc kiếm (tập 2), Đọc Ebook Thiết thư trúc kiếm (tập 2) Online, Ebook Thiết thư trúc kiếm (tập 2) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Thiết thư trúc kiếm (tập 2) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Thiết thư trúc kiếm (tập 2) Cho Android - Iphone - IOS, Download Thiết thư trúc kiếm (tập 2) Free Ebook, Xem Sách Thiết thư trúc kiếm (tập 2) Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]