Tốc Độ Của Niềm Tin

Thông tin và link:Tốc Độ Của Niềm Tin

eBook Tốc Độ Của Niềm Tin

Đọc ngayTải về

Là một cuốn sách khai phá và làm thay đổi nhận thức, Tốc độ của niềm tin thách thức giả định lâu nay của chúng ta cho rằng niềm tin chỉ là một đức hạnh xã hội mềm yếu, dễ vỡ và thay vào đó chứng minh rằng niềm tin là một động lực kinh tế, có sức mạnh vật chất – một kỹ năng có thể học hỏi và đo lường được qua đó giúp các công ty làm ra nhiều lợi nhuận hơn con người dễ thăng tiến hơn và các mối quan hệ trở nên gắn bó hơn.

Download Ebook Tốc Độ Của Niềm Tin Miễn Phí, Tải Sách Tốc Độ Của Niềm Tin, Đọc Ebook Tốc Độ Của Niềm Tin Online, Ebook Tốc Độ Của Niềm Tin Cho Điện Thoại, Tải Ebook Tốc Độ Của Niềm Tin Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Tốc Độ Của Niềm Tin Cho Android - Iphone - IOS, Download Tốc Độ Của Niềm Tin Free Ebook, Xem Sách Tốc Độ Của Niềm Tin Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]