Trái tim mặt trời

Thông tin và link:Trái tim mặt trời

eBook Trái tim mặt trời

Đọc ngayTải về

Người tập thiền xưa nay vẫn biết nhìn bằng con mắt của mình và sử dụng ngôn ngữ của thế kỷ mình. Sở dĩ như vậy vì tuệ giác là một dòng sống linh động chứ không phải là một cổ vật được cất giữ ở viện bảo tàng. Bằng sự sống của chính mình, người thiền giả khơi nối được dòng tuệ giác và làm cho nó tuôn chảy về những thế hệ tương lai. Công trình nối đuốc là công trình của tất cả chúng ta, tất cả những ai biết khai phá để mà đi tới. Cái thấy của chúng ta và ngôn ngữ của chúng ta không thể tách rời ra khỏi thời đại trong đó chúng ta sống. Đã từ lâu Đông Phương theo gót Tây Phương trên con đường văn minh kỹ thuật đến nỗi bỏ lửng công trình khơi mở và tiếp nối những truyền thống đạo học của mình. Trên thế giới, kỹ thuật vẫn còn là sức mạnh của kinh tế và chính trị, nhưng khoa học ở tuyến đầu khám phá của nó đã bắt đầu hé thấy những gì mà đạo học Đông Phương đã từng thực nghiệm từ lâu. Nếu qua cuộc khủng hoảng lớn lao này mà nhân loại còn sống sót được thì hố chia cách giữa khoa học và đạo học sẽ được lấp bằng và Đông Tây sẽ cùng đi chung trên một con đường khám phá mới: đó là con đường khám phá chân tâm. Đã có sẵn hạt giống của nền văn hóa này, chúng ta hãy nhìn xa mà đóng góp ngay từ bây giờ bằng đời sống chánh niệm hiện thực của chúng ta cho con đường đi lên đó.

Download Ebook Trái tim mặt trời Miễn Phí, Tải Sách Trái tim mặt trời, Đọc Ebook Trái tim mặt trời Online, Ebook Trái tim mặt trời Cho Điện Thoại, Tải Ebook Trái tim mặt trời Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Trái tim mặt trời Cho Android - Iphone - IOS, Download Trái tim mặt trời Free Ebook, Xem Sách Trái tim mặt trời Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]