Trần Nhân Tông – Đức vua sáng tỏ một dòng thiền

Thông tin và link:Trần Nhân Tông – Đức vua sáng tỏ một dòng thiền

eBook Trần Nhân Tông – Đức vua sáng tỏ một dòng thiền

Đọc ngayTải về

Nhiều thế kỷ trước, một vị vua đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam hai lần đẩy lui quân Nguyên Mông xâm lăng. Một hôm, vào năm 1293, vị vua anh hùng này đã rời ngôi vua, vài năm sau trở thành một nhà sư và đã để lại một di sản Thiền tông mà đến bây giờ vẫn còn phát triển, trở thành dòng Thiền lớn nhất tại Việt Nam. Ngài tên là Trần Nhân Tông, vị vua thứ ba của Nhà Trần và là vị sáng lập Dòng Thiền Trúc Lâm.

Download Ebook Trần Nhân Tông – Đức vua sáng tỏ một dòng thiền Miễn Phí, Tải Sách Trần Nhân Tông – Đức vua sáng tỏ một dòng thiền, Đọc Ebook Trần Nhân Tông – Đức vua sáng tỏ một dòng thiền Online, Ebook Trần Nhân Tông – Đức vua sáng tỏ một dòng thiền Cho Điện Thoại, Tải Ebook Trần Nhân Tông – Đức vua sáng tỏ một dòng thiền Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Trần Nhân Tông – Đức vua sáng tỏ một dòng thiền Cho Android - Iphone - IOS, Download Trần Nhân Tông – Đức vua sáng tỏ một dòng thiền Free Ebook, Xem Sách Trần Nhân Tông – Đức vua sáng tỏ một dòng thiền Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]