Truyện Kiều đối chiếu

Thông tin và link:Truyện Kiều đối chiếu

eBook Truyện Kiều đối chiếu

Đọc ngayTải về

Năm 1990, chúng tôi đã hoàn thành hai chuyên đề về Truyện Kiều và được giáo sư Phan Ngọc viết Lời giới thiệu: Truyện Kiều đối chiếuvà Trong nền văn hoá Kiều(do những khó khăn khách quan, chuyên luận sau phải tách ra in làm ba quyển: Bình Kiều, vịnh Kiều, bói Kiều- 1991. Tập Kiều – một thú chơi tao nhã – 1994 và Từ lẩy Kiều, đố Kiều…đến các giai thoại về Truyện Kiều – 2000). Quyển Truyện Kiều đối chiếudo Nhà xuất bản Hà Nội cho ra mắt lần đầu vào năm 1991. Từ bấy đến nay, mười hai năm đã trôi qua, các văn bản về Truyện Kiều và Kim Vân Kiều Truyện đã được tìm ra, in mới và tái bản khá nhiều. những nghiên cứu gần đây cũng cho ta biết nhiều điểm mới xung quanh hai tác phẩm này. Chúng tôi xin lược qua theo từng loại ở đây để quý vị độc giả có một cái nhìn tổng quát.

Download Ebook Truyện Kiều đối chiếu Miễn Phí, Tải Sách Truyện Kiều đối chiếu, Đọc Ebook Truyện Kiều đối chiếu Online, Ebook Truyện Kiều đối chiếu Cho Điện Thoại, Tải Ebook Truyện Kiều đối chiếu Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Truyện Kiều đối chiếu Cho Android - Iphone - IOS, Download Truyện Kiều đối chiếu Free Ebook, Xem Sách Truyện Kiều đối chiếu Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]