Việt sử giai thoại – tập 4

Thông tin và link:Việt sử giai thoại – tập 4

eBook Việt sử giai thoại – tập 4

Đọc ngayTải về

Sách Đại Việt sử kí toàn thư (bản kỉ, quyển 8, tờ 33 – a) cho biết rằng, Hồ Quý Ly, tự là Lý Nguyên, người gốc ở Chiết Giang (Trung Quốc). Vào thời Ngũ Quý (cũng gọi là thời Ngũ Đại Thập Quốc, 907 – 960), tiên tổ của Hồ Quý Ly là Hồ Hưng Dật được cử sang làm thái thú Diễn Châu (Nghệ An ngày nay). Hồ Hưng Dật làm nhà ở thôn Bào Đột, về sau, con cháu Hồ Hưng Dật trở thành trại chủ của đất này. Thời Lý (1010 – 1225), họ Hồ đã có người lấy công chúa Nguyệt Đích, sinh ra công chúa Nguyệt Đoan, dẫu vậy, họ Hồ vẫn chưa phải là một cự tộc.

Download Ebook Việt sử giai thoại – tập 4 Miễn Phí, Tải Sách Việt sử giai thoại – tập 4, Đọc Ebook Việt sử giai thoại – tập 4 Online, Ebook Việt sử giai thoại – tập 4 Cho Điện Thoại, Tải Ebook Việt sử giai thoại – tập 4 Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Việt sử giai thoại – tập 4 Cho Android - Iphone - IOS, Download Việt sử giai thoại – tập 4 Free Ebook, Xem Sách Việt sử giai thoại – tập 4 Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]