Chính sách bảo mật

Trang web này được điều hành bởi eBookVie hoặc “chúng tôi”

Chính sách này bao gồm những gì

Chính sách này bao gồm việc thu thập và sử dụng dữ liệu liên quan đến những cá nhân truy cập trang web của eBookVie . Nó không bao gồm việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu liên quan đến các trang được liên kết từ trang này.

Tóm tắt chính sách

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng trang web và tin rằng khi bạn chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin về bản thân, nghĩa là bạn tin tưởng chúng tôi sẽ hành động một cách có trách nhiệm với các thông tin đó. Thông báo bảo mật này chứa thông tin quan trọng về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi đã thu thập được thông tin gì rồi?

Khách truy cập trang web này có thể được yêu cầu cung cấp thông tin về bản thân để chúng tôi thực hiện các yêu cầu của họ. Chẳng hạn, khu vực liên hệ với chúng tôi  có thể yêu cầu thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ email và câu hỏi. Loại thông tin mà bạn cung cấp tự nguyện này sẽ được sử dụng cho mục đích mà nó được cung cấp và có thể được chia sẻ hoặc thu thập trực tiếp bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba làm việc thay mặt chúng tôi để thực hiện mục đích này. Ví dụ về thông tin mà chúng tôi có thể thu thập về bạn khi bạn sử dụng trang web này bao gồm:

 • Tên
 • Địa chỉ
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ IP (số nhận dạng duy nhất cho máy tính hoặc thiết bị khác của bạn)
 • ID thiết bị di động
 • Những thông tin cá nhân khác do bạn cung cấp khi sử dụng hoặc liên hệ với chúng tôi qua trang web.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo những cách sau. Luật pháp ở một số thị trường cũng yêu cầu chúng tôi nêu rõ “cơ sở pháp lý để xử lý”, tức là cho bạn biết chúng tôi được phép sử dụng thông tin của bạn dựa trên cơ sở nào và điều này được trình bày dưới đây:

Cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn

 • Để cung cấp cho bạn thông tin và tài liệu mà bạn đã yêu cầu, ví dụ như thông qua phần “Liên hệ” của chúng tôi;
 • Để gửi cho bạn thông tin và tài liệu mà chúng tôi xác định sẽ được bạn quan tâm hoặc có liên quan, chẳng hạn như thông tin kinh doanh mới, sách trắng, bản tin, bản tin, v.v.;
 • Để trả lời các câu hỏi cụ thể mà bạn có thể đưa ra liên quan đến eBookVie và các công ty và thương hiệu điều hành khác nhau của nó;
 • Để cung cấp cho bạn những cách tốt hơn để truy cập thông tin từ trang web này;
 • Để xử lý và xem xét các câu hỏi và yêu cầu của bạn, chẳng hạn như những câu hỏi được gửi qua hoặc theo phần “Liên hệ” và “Nghề nghiệp”, chẳng hạn như đơn xin việc;
 • Để cho phép bạn gửi thông tin đến các nhóm kinh doanh mới của chúng tôi;
 • Để xử lý đăng ký của bạn cho các sự kiện, hội thảo, hội nghị và các cuộc họp.

Chúng tôi có chuyển thông tin của bạn cho bên thứ ba không?

Dữ liệu cá nhân do khách truy cập trang web này tình nguyện cung cấp có thể được chia sẻ với các công ty thuộc eBookVie khác và các công ty trực thuộc eBookVie. Tất cả dữ liệu cá nhân tình nguyện sẽ được lưu trữ trong một khoảng thời gian tùy theo mục đích mà dữ liệu đó được cung cấp và được bảo vệ bằng biện pháp bảo mật tương xứng với mức độ nhạy cảm của dữ liệu.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi hoặc bất kỳ tài sản nào của chúng tôi là đối tượng của một vụ mua bán hoặc giao dịch tương tự của công ty. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các bên thứ ba nhận được thông tin cá nhân của bạn được yêu cầu giữ bí mật.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi cần thiết để xử lý. Ví dụ: khi nộp đơn xin việc thông qua trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể làm việc với các nhà cung cấp bên thứ ba ở một số quốc gia để giúp chúng tôi quản lý quy trình đăng ký.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba khi chúng tôi tin rằng chúng tôi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép (chẳng hạn như các bên thứ ba cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi) và để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến hành vi bị nghi ngờ hoặc thực sự bất hợp pháp hoặc theo cách khác các hoạt động bị cấm, bao gồm, nhưng không giới hạn, gian lận. Chúng tôi sẽ luôn thực hiện các bước để yêu cầu các bên thứ ba đó giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi gửi thông tin của bạn đến đâu?

Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để đảm bảo thông tin của bạn được bảo vệ nếu quốc gia mà dữ liệu của bạn được chuyển đến không được tìm thấy để cung cấp mức độ bảo vệ thích hợp.

Thu thập Dữ liệu Bị động bởi eBookVie khi Bạn Truy cập Trang web này

Khi bạn truy cập các trang trên trang web này, trình duyệt của bạn sẽ gửi thông tin được chuẩn hóa, cho phép máy chủ của chúng tôi cung cấp cho bạn nội dung bạn yêu cầu. Thông tin này sẽ bao gồm:

 • Thông tin về trình duyệt và hệ điều hành máy tính của bạn.
 • Điều khoản tìm kiếm.  Chúng tôi có thể ghi lại cả các cụm từ tìm kiếm mà bạn nhập khi tìm kiếm trang web này cũng như các cụm từ tìm kiếm được nhập vào các công cụ tìm kiếm có thể dẫn bạn đến trang web này.
 • Địa chỉ IP.  Khi một yêu cầu được thực hiện, chúng tôi lưu trữ địa chỉ IP của máy tính đưa ra yêu cầu. Mặc dù địa chỉ IP của bạn không xác định cụ thể bạn, nhưng nó có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết như vị trí địa lý gần đúng, nhà cung cấp dịch vụ internet và/hoặc tốc độ kết nối.
 • Ngày giờ.  Khi có yêu cầu về nội dung trên eBookVie, chúng tôi ghi lại ngày và giờ của yêu cầu đó.
 • Thông tin tham khảo.  Tùy thuộc vào cách bạn truy cập eBookVie, chúng tôi có thể thấy URL của trang bạn truy cập trước khi truy cập eBookVie.
 • Thông tin khác.  Trình duyệt của bạn có thể chuyển thông tin “tiêu đề” tiêu chuẩn khác tới TRANG ĐẦU TIÊN như một phần của yêu cầu nội dung.

Dữ liệu thụ động do trang web này thu thập không được sử dụng để xác định khách truy cập và chỉ được sử dụng để quản trị và tối ưu hóa trang web. Dữ liệu thụ động này, được lưu trữ trong nhật ký máy chủ web, được lưu trữ không quá hai năm.

Chúng tôi giữ thông tin của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian chúng tôi cần, để có thể sử dụng thông tin đó vì những lý do được nêu trong thông báo về quyền riêng tư này và trong khoảng thời gian mà luật pháp yêu cầu chúng tôi lưu giữ thông tin đó.

An ninh

Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn. Để ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì độ chính xác của dữ liệu và đảm bảo việc sử dụng thông tin phù hợp, chúng tôi đã đưa ra các quy trình vật lý và điện tử phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin được thu thập qua trang web này.

Cảnh báo phòng ngừa

Xin lưu ý rằng không có dữ liệu truyền qua internet nào an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin mà bạn truyền qua các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi bảo lưu quyền truy cập và/hoặc tiết lộ thông tin của khách truy cập được thảo luận ở đây (bao gồm cả thông tin cá nhân) theo yêu cầu của tòa án và/hoặc cơ quan hành chính và trong phạm vi cần thiết để cho phép chúng tôi điều tra hành vi nghi ngờ gian lận, quấy rối hoặc các vi phạm khác của pháp luật hoặc Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web hoặc chính sách của chúng tôi.

Quyền bảo mật thông tin của bạn

Bạn có thể có quyền yêu cầu:

 1. để có một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và chi tiết về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn;
 2. để sửa bất kỳ điểm không chính xác nào trong thông tin cá nhân của bạn;
 3. nếu chúng tôi đang xử lý thông tin cá nhân của bạn bằng các phương tiện tự động và dựa trên sự đồng ý của bạn (xem phần “Chúng tôi sử dụng thông tin đó như thế nào?”, ở trên), để chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bạn theo cấu trúc, thường được sử dụng và máy móc định dạng có thể đọc được. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn trực tiếp cho bên thứ ba ở định dạng này và nếu khả thi về mặt kỹ thuật, chúng tôi sẽ làm như vậy; Và
 4. để xóa thông tin cá nhân của bạn hoặc để chúng tôi hạn chế sử dụng thông tin đó (ví dụ: nếu tùy chọn của bạn thay đổi hoặc nếu bạn không muốn chúng tôi gửi cho bạn thông tin bạn đã yêu cầu).

Vui lòng truy cập eBookVie.com/lien-he nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này.

Bạn cũng có thể có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát hoặc bảo vệ dữ liệu có liên quan nếu bạn không hài lòng với cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Liên kết đến các trang web khác

Để thuận tiện cho bạn, trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác cũng như các tài khoản truyền thông xã hội tương ứng của chúng tôi như Youtube, Facebeook, Instagram, Twitter và LinkedIn. Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho các trang web khác đó và chúng tôi khuyên bạn nên đọc các chính sách quyền riêng tư tương ứng để biết thông tin về các hoạt động thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu của họ.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó hoặc cách các bên thứ ba chịu trách nhiệm thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi không xác nhận hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về các trang web của bên thứ ba.

Vị trí trang web

Trang web của chúng tôi được đặt máy chủ tại Việt Nam. Bằng cách sử dụng trang web, bạn tự do và cụ thể đồng ý cho chúng tôi xuất thông tin nhận dạng cá nhân của bạn sang Việt Nam cũng như lưu trữ và sử dụng thông tin đó ở Việt Nam theo quy định trong chính sách này. Bạn hiểu rằng dữ liệu được lưu trữ ở Việt Nam có thể phải tuân theo các yêu cầu hợp pháp của tòa án hoặc cơ quan thực thi pháp luật ở Việt Nam.

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi thường xuyên xem xét thông báo quyền riêng tư này để đảm bảo rằng nó được cập nhật với việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Chúng tôi bảo lưu quyền, tùy theo quyết định của mình, sửa đổi thông báo về quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào. Thông báo bảo mật cập nhật sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi. Thỉnh thoảng bạn nên xem lại thông báo về quyền riêng tư này.

Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách liên hệ với chúng tôi qua https://ebookvie.com/lien-he/