Quy chế hoạt động

Hiện tại blog eBookVie có nhiều hơn 1 tác giả biên soạn, và với mỗi bài đăng của tác giả chúng tôi có chú thích tên tuổi rõ ràng để các bạn nắm được thông tin tác giả một cách sơ lược, và để các bạn hiểu rằng thông tin được người này cấp phát, và chịu trách nhiệm cuối cùng với thông tin đăng tải, và khi bạn truy cập cũng như sử dụng các tài liệu văn bản có trên eBookVie sẽ được ràng buộc một cách tự nhiên bằng một thỏa thuận giữa chúng tôi – eBookVie Team – và bạn như sau:

Bản quyền nội dung xuất bản:

 • Thường thì chúng tôi không xuất bản lại các nội dung của các trang khác mà hoàn toàn tự sáng tác, hoặc nếu trích dẫn chúng tôi đều nêu rõ nguồn tham khảo, chúng tôi chịu trách nhiệm vô hạn trước các thông tin đăng tải và tính hợp pháp khi sử dụng các thông tin này.
 • Các bài viết của các cộng tác viên khác gửi qua email cũng phải chịu sự ràng buộc về pháp lý về bản quyền với thông tin đăng tải.
 • Chúng tôi có toàn quyền sử dụng thông tin trên trang cho mục đích quảng bá, quảng cáo sản phẩm và các mục đích khác.

Bản quyền chia sẻ:

Chúng tôi nghiêm cấm mọi hình thức chia sẻ lại nội dung đã xuất bản trên eBookVie mà chưa có sự đồng ý của chúng tôi, cụ thể:

 • eBookVie giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog
 • Bạn không được phép sử dụng nội dung trên eBookVie vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
 • Bạn được phép sử dụng lại MỘT PHẦN NỘI DUNG nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung trong trích dẫn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
 • Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ eBookVie.
 • Chúng tôi không đồng ý việc bạn dùng các nội dung đã xuất bản của chúng tôi để biên dịch sang các ngôn ngữ khác.

Nhận xét trên trang:

Chúng tôi chỉ duyệt một lần đầu tiên khi bạn để lại nhận xét trên các bài viết, các bạn có quyền bày tỏ các ý kiến trước các nội dung chúng tôi xuất bản, nhưng luôn nằm trong quy định về tính văn hóa, sự tôn trọng lẫn nhau và hòa bình, những từ ngữ thô tục, xúc phạm hay nói xấu đều không được chấp nhận.

Chúng tôi có toàn quyền về việc nhận xét của bạn có được chấp nhận hiển thị hay không, ngoài ra chúng tôi còn có thể chỉnh sửa nội dung của nhận xét sao cho phù hợp với quy định và tính chủ đề của blog.

Bạn chịu trách nhiệm vô hạn trước lời nhận xét của mình trên blog.

Nghiêm cấm:

 • Sử dụng từ ngữ thô tục
 • Có những lời lẽ khiêu khích, cổ súy người khác làm trái pháp luật
 • Xúc phạm nhân phẩm danh dự của người khác
 • Bàn chuyện chính trị

Và chúng tôi có thể thay đổi chính sách / quy định này bất kỳ lúc nào chúng tôi cho rằng là hợp lý !

Nếu bạn gặp trường hợp có người dùng làm trái các quy định trên hãy liên hệ ngay tới eBookVie