Tác giả Đào Trinh Nhất

Đào Trinh Nhất (1900-1951), tự Quán Chi, là một nhà văn và nhà báo nổi tiếng của Việt Nam vào thế kỷ 20. Ông sử dụng nhiều bút hiệu khác nhau khi viết văn và viết báo như Nam Chúc, Viên Nạp, Hậu Đình, Tinh Vệ, Bất Nghị, Vô Nhị, Hồng Phong, Anh Đào, XYZ và nhiều hơn nữa.

Đào Trinh Nhất sinh vào năm Canh Tý (1900) tại Huế, với nguyên quán từ xã Thượng Phán, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình. Ông là con trưởng của Đình nguyên nhị giáp Tiến sĩ Đào Nguyên Phổ. Sau khi học chữ Hán ở quê nhà, ông tiếp tục học chữ Pháp và chữ quốc ngữ khi lên Hà Nội.

Văn chương và sự nghiệp của Đào Trinh Nhất bắt đầu từ năm 1921 khi ông bắt đầu làm biên tập cho các tạp chí và viết bài cho các báo. Ông cũng có thời gian du học ở Pháp từ năm 1926 đến năm 1927 trước khi trở về nước và tiếp tục công việc viết văn và viết báo.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Đào Trinh Nhất đã đóng góp vào nhiều báo và tạp chí ở cả miền Bắc và miền Nam, nhưng chủ yếu là ở Sài Gòn và Hà Nội. Ông cũng đã xuất bản nhiều tác phẩm văn học và nghiên cứu lịch sử.

Đào Trinh Nhất qua đời vào ngày 18 tháng Giêng năm Tân Mão (23 tháng 11 năm 1951), hưởng dương 52 tuổi, và được an táng tại nghĩa địa Hòa Hưng, Sài Gòn.

Tác phẩm của ông bao gồm nhiều tiểu thuyết, sách nghiên cứu lịch sử, và dịch sách từ nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ông để lại một di sản văn hóa quan trọng trong văn học Việt Nam.

Một số cuốn sách của tác giả Đào Trinh Nhất