Tác giả David A. Phillips

David A. Phillips là một nhà văn, diễn giả và chuyên gia Nhân số học nổi tiếng. Ông được biết đến với những cuốn sách bán chạy về Nhân số học, giúp mọi người khám phá bản thân và cải thiện cuộc sống thông qua việc hiểu con số ngày sinh.

Sự nghiệp và thành tựu:

  • Phillips bắt đầu nghiên cứu Nhân số học từ những năm 1970 và đã dành hơn 40 năm để chia sẻ kiến thức của mình với mọi người.
  • Ông đã viết hơn 20 cuốn sách về Nhân số học, bao gồm “The Complete Book of Numerology”, “21 Days to Master Numerology” và “Your Life Path: Discover Your Soul’s Mission and Purpose”.
  • Các tác phẩm của Phillips đã được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ và bán được hàng triệu bản trên toàn thế giới.
  • Ông là một diễn giả thường xuyên tại các hội nghị và hội thảo về Nhân số học.
  • Phillips được coi là một trong những chuyên gia Nhân số học uy tín nhất thế giới.

Tác phẩm tiêu biểu:

  • “The Complete Book of Numerology” – Thay đổi cuộc sống với Nhân số học : Cuốn sách là một hướng dẫn toàn diện về Nhân số học, bao gồm cách giải mã con số ngày sinh, khám phá tính cách, tài năng và mục đích sống.
  • “21 Days to Master Numerology”: Cuốn sách cung cấp một chương trình học tập 21 ngày để giúp bạn hiểu và áp dụng Nhân số học vào cuộc sống.
  • “Your Life Path: Discover Your Soul’s Mission and Purpose”: Cuốn sách giúp bạn khám phá sứ mệnh và mục đích sống của mình thông qua con số ngày sinh.

Một số cuốn sách của tác giả David A. Phillips