Tác giả Dịch Chi

Tác giả Dịch Chi là người Sơn Đông, hiện là thành viên Ban thường vụ Hiệp hội Chu dịch Trung Quốc, chuyên nghiên cứu Huyền học và Phật học. Người cậu ruột của Dịch Chi, vốn là một truyền nhân phái Giang Tướng – môn phái chuyên dựa vào kiến thức về Chu Dịch để đặt bẫy lừa tiền bạc ở Trung Quốc, trước khi qua đời đã tiết lộ bí mật và đồng ý cho cháu công bố những trang sử thần bí của giáo phái có lịch sử gần 300 năm.

Tôi là thầy tướng số chính là tác phẩm nổi tiếng của Dịch Chi công bố những bí thuật của nghề tướng số đồng thời công bố những trang sử thần bí của giáo phái Giang Tướng.

Một số cuốn sách của tác giả Dịch Chi