Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán

Thông tin và link:Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán

eBook Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán

Đọc ngayTải về

Thiền quán, Vipassana, thì chú tâm vào yếu tố kia: tuệ giác. Hành giả thực tập thiền quán chỉ dùng yếu tố định như là một phương tiện, giúp cho chánh niệm của họ có thể lần hồi đục vỡ đi bức tường vô minh, đã hằng che ngăn ánh sáng của thực tại. Ðây là một tiến trình từ tốn và đều đặn. Nó mất nhiều năm tháng, nhưng rồi sẽ có một ngày, một nhát búa của hành giả sẽ làm bức tường vô minh ấy sụp đổ, và không gian chung quanh sẽ ngập tràn ánh sáng. Con đường chuyển hóa được hoàn tất. Ta gọi đó là giải thoát và nó sẽ rất vững bền. Giải thoát là mục tiêu của mọi trường phái trong đạo Phật. Nhưng con đường đi đến đó có rất nhiều lối rẽ khác nhau.

Download Ebook Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán Miễn Phí, Tải Sách Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán, Đọc Ebook Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán Online, Ebook Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán Cho Điện Thoại, Tải Ebook Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán Cho Android - Iphone - IOS, Download Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán Free Ebook, Xem Sách Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán Trực Tuyến Online…

[tg_facebook_comments]